Terapeut Kia T. Randen

Hei, Jeg heter Kia T. Randen, og min grunnutdanning har jeg som fysioterapeut fra Høgskulen i Bergen. Siden jeg ble ferdig utdannet, har jeg arbeidet med alle aldersgrupper, fra små barn til eldre mennesker, som strever med både fysiske og psykiske plager.

Jeg har en treårig videreutdanning, og er sertifisert i Metakognitiv Terapi fra The MCT-Institute Manchester/Trondheim, og er godkjent spesialist i Psykomotorisk Fysioterapi med fordypning i traumebehandling fra Høyskolen i Oslo/Norsk Fysioterapeutforbund.

Erfaringene fra ulike arenaer har gitt meg innsikt og interesse for hvordan kropp, følelser og tanker påvirker hverandre, og et behov for å ha ulike metoder å tilnærme seg problemer på.  Noen opplevelser vi har gjennom livet, setter sine spor. Langvarige belastninger, sykdom eller traumatiske hendelser. Dette kan gi utslag i økt anspenthet, hodepine, svimmelhet, smerter, tretthetsfølelse, søvnløshet, nedstemthet, uro, angst og depresjon m.m.

Terapeut Kia T. Randen, ved Snøhetta Terapi

Formell bakgrunn

2019:
«Sporene i kroppen etter traumer» 
KaMa klinikken, Bærum

2019:
Metakognitiv terapi, level 2 
The MCT-Institute Manchester/Oxford

2012:
Metakognitiv terapi, level 1 
The MCT-Institute Manchester/Trondheim

2008:
Spesialist i PMF
Norsk fysioterapeuters forbund

2000:
Videreutdanning i PMF
Høyskolen i Oslo

1987:
Fysioterapiutdanning
Fysioterapihøgskolen i Bergen

Les mer om meg og min utdannelse på LinkedIn