Behandlingsforløpet

Behandlingsforløpet er en tilnærming der vi sammen går igjennom dine plager og setter oss et felles mål, slik at du få det bedre og en varig endring i livet ditt. Nedenfor ser du behandlingsforløpet, og hvordan det foregår steg for steg.

1. Kontakt

Send en mail, ring eller ta kontakt via kontaktskjema. Du må gjerne skrive litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med, eller om du ønsker å fortelle mer når vi møtes så er det også helt greit.

Er du usikker på om en av behandlingene er noe for deg?

2. Felles oversikt

Behandlingen starter med en eller flere samtaler hvor vi går igjennom dine plager og hva du ønsker hjelp med. Du vil få den tiden du trenger til å fortelle, og min oppgave er å lytte og gi deg svar på de eventuelle spørsmål du måtte ha.

Psykomotorisk fysioterapi
Her sammenfatter vi en undersøkelse ut ifra din sykehistorie, kroppsholdning, pust, forskjellige funksjonsundersøkelser og kroppsbevissthet.

Metakognitiv terapi
Her utarbeider vi et behandlingsgrunnlag ut ifra det du opplever som vanskelig. Gjennom samtale og screening kartlegger vi antagelser og strategier som er med på å skape og vedlikeholde problemer. Dette danner grunnlaget for behandlingen videre med å gjenkjenne uhensiktsmessige tanke- og emosjonelle mønstre og adferd, og i arbeidet med å endre disse.

3. Samarbeid og felles målsetning

Du og terapeuten finner en felles målsetning for behandlingen videre, slik at du skal få best mulig utnyttelse av behandlingen.

4. Behandling

Psykomotorisk fysioterapi
Behandlingen blir tilpasset hver enkelt pasient basert på den første undersøkelsen, og retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen. De vanligste virkemidlene er samtale 1:1 og ulike former for øvelser, massasje, bevegelser, pust og sansestimulering.

Behandlingsløpet legges opp i samråd med pasient; noen går ukentlig og andre går månedlig. Hver behandling varer mellom 45-60 minutter.

Metakognitiv terapi
Gjennom samtaler, øvelser og hjemmeoppgaver, arbeider vi steg for steg med å utvikle nye måter å forholde deg til problemene på. Fokuset er på hva du kan gjøre her og nå, og etablere nye strategier for å håndtere negative tanker og følelser for å få det bedre.

Et vanlig behandlingsforløp er ca. 10 timer, med en terapitime i uka. Hver behandling varer 50 minutter.

5. Avslutning

Når du er fornøyd med resultatene du har oppnådd, lager vi en plan for hvordan du skal opprettholde disse.

6. Etter behandling

Nå har du lært å gjenkjenne uhensiktsmessige mønstre, samt trent på nye måter å møte problemer på. Dette fjerner ikke belastninger i livet, men har gitt deg evne til i større grad å kunne velge en mer hensiktsmessig strategi, og ved dette oppnå en bedring som varer. 

Øvelse gjør mester!

Bilde av blomst med snøhetta i bakgrunnen - Snøhetta Terapi