Priser

Du trenger ikke henvisning for behandling hos Snøhetta Terapi, og du trenger heller ikke ha noen diagnose; jeg er mer opptatt av at du skal finne den rette behandlingen for deg.

Psykomotorisk fysioterapi

Snøhetta Terapi har kommunal driftsavtale til psykomotorisk behandling hvor du betaler en offentlig fastsatt egenandel. «Egenandelstak 2» setter en øvre grense på hvor mye du må betale per år.
Les mer helsenorge sine nettsider.

Første time316 kr
Videre behandling299 kr

Behandlingsløpet legges opp i samråd med pasient; noen går ukentlig og andre går månedlig. Hver behandling varer mellom 45-60 minutter.

Metakognitiv terapi

Første time1050 kr
Videre behandling1050 kr

I metakognitiv terapi tar vi sikte på et behandlingsløp på ca. 10 timer. Etter 3 timer tar vi en evaluering på om dette er nyttig for deg.

Nettbasert metakognitiv terapi

Det er i dag 18 års aldersgrense på nettbasert terapi hos Snøhetta Terapi.

Første time1050 kr
Videre behandling1050 kr

I nettbasert metakognitiv terapi tar vi sikte på et behandlingsløp på ca. 10 timer. Etter 3 timer tar vi en evaluering på om dette er nyttig for deg.