Metakognitiv terapi

Hva tenker du om det du tenker? Bli bevisst på egne tanker!

Hva er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en medisinfri behandling, og er en nyere kognitiv tilnærming med sitt utspring fra kognitiv terapi/kognitiv atferdsterapi. Fokuset er ikke å endre innholdet i tankene (som i kognitiv terapi), men å se på hvordan du forholder deg til negative tanker og hva som regulerer tankegangen din. Det handler om å lære seg å la tankene være, og stoppe tankeprosessene som settes i gang. Målet er å endre hvordan en responderer på tanke, ikke innholdet i dem.

I metakognitiv terapi jobber jeg blant annet med å snu om på det negative tankemønsteret du kan ha satt deg fast i. Noen er lite bevisst på hvor mye tid og plass disse tankene får, noe som kan føre til depresjon og andre «verste tanker» som f.eks. at du ikke føler deg bra nok eller ikke duger til noe. I denne behandlingen går man til kjernen på selve problemet, i stedet for å snakke om disse tankene.

Snøhetta Terapi har metakognitiv terapi hos terapeut med personlig oppmøte og nettbasert terapi (også kjent som e-terapi). Du kan velge en behandlingsform eller en kombinasjon av disse, og forskning viser at terapien viser seg å ha like gode resultater.

Pasient og Kia i metakogntiv terapi - Snøhetta Terapi

Hva behandler en metakognitiv terapeut?

Dveler du ved de negative tankene dine? Lar du tankene forstyrre hverdagen din? Tenker du ofte at det verste kan skje? Overdreven grubling og bekymring er et fellestrekk på tvers av psykiske lidelser. Personer som har problemer med å regulere og stoppe de negative tankeprosessene, og hele tiden ser for seg det verst tenkelige, kan ha god nytte av metakognitiv terapi hvor man oppfordres til å utsette bekymringene og tenke på de på et senere tidspunkt.

Jeg er nødvendigvis ikke så opptatt av diagnosen, men jeg er mer opptatt av hva slags tanker og følelser du opplever, og hvordan det påvirker hverdagen din. 

Terapeut Kia T. Randen

Å gjenkjenne emosjonelle mønstre, tankefeller og adferd som er med på å opprettholde problemene – og deretter lære hvordan en kan møte dette i hverdagen, for å få det bedre.

Metakognitiv terapi er aktuelt for deg med:

 • En rekke vanlige psykiske lidelser og problemer
 • Generalisert angst (GAD)
 • Sosial angst/sosial fobi
 • Depresjon
 • Posttraumatisk stresslidelse/traumer (PTSD)
 • Tvangstanker/tvangshandlinger (OCD)
 • Evig tankekjør
 • Mye grubling
 • Mye bekymringer og overstenking
 • Mye stress

Er du usikker på om dette er noe for deg? Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte, så finner vi ut av det sammen.

Hva gjør en metakognitiv terapeut?

I metakognitiv terapi arbeides det systematisk med å kartlegge og å gjenkjenne hvilke negative tanker, følelser og atferd som skaper problemer, og hvordan du forholder seg til disse. I stedet for å stille spørsmål ved innholdet i tankene dine, jobber vi med fokus på å endre hvordan du forholder deg til tankene dine; jeg hjelper deg til å forstå hva som skaper og vedlikeholder problemene. Du lærer deg å gjenkjenne og se hvilke vanemessige mønster som stadig går igjen, og lager problemer for deg.

Målet for behandlingen er å begrense tiden du bruker på grubling og bekymringstanker. Gjennom samtaler, øvelser og hjemmeoppgaver, arbeider en steg for steg med å utvikle nye måter å forholde seg til problemene på. Fokuset er på hva en kan gjøre her og nå, og etablere nye strategier for å håndtere negative tanker og følelser for å få det bedre.

Les mer om hele behandlingsforløpet her.

Hva kan metakognitiv terapi bidra til?

Metakognitiv terapi kan bidra til at du blir bevisst på hva som skjer i hodet ditt, hvordan tankene påvirker følelsene dine og adferden din, og ikke minst at du blir bevisst på hvor mye tid og grubling tar. På denne måten kan du komme deg lettere ut av den negative tankespiralen. Du lærer deg å endre måten du forholder deg til tankene på, og å bryte mønster som er med på å opprettholde plagene dine. Gjennom dette oppnår du større fleksibilitet, og får det bedre i hverdagen.

Hver enkelt har forskjellige utgangspunkt eller plager, og vil derfor også ha ulikt utbytte av behandlingen. Mange vil lære:

 • å gjenkjenne følelser, tanker og atferd som er med å opprettholde problemene.
 • mental trening og øvelser for å endre uhensiktsmessige mønster
 • å kunne ta tak i ting i hverdagen en heller vil unngå.

Alder, pris og henvisning

Terapeut Kia og pasient under metakognitiv terapi, Snøhetta Terapi

Interessert i å lese mer om forskningen rundt nettbasert terapi?
Fra fhi.no: Terapeutveiledet internettbehandling v/psykiske lidelser
Fra forskning.no: Nå kan depresjon behandles over internett