Behandlinger

Snøhetta Terapi tilbyr psykomotorisk fysioterapi og metakogntiv terapi i Folldal og omegn, og nettbasert metakognitiv terapi for hele landet.

Psykomotorisk fysioterapi

Belastninger over tid kan sette sine spor i kroppen. Psykomotorisk fysioterapi (PMF) bygger på en forståelse av kroppen som en funksjonell og samspillende helhet. Grunntanken bygger på erkjennelsen av sammenhengen mellom muskelspenninger, pust, følelser og tanker, og er en foretrukket metode ved livsbelastninger som fører til anspenthet og smerter. Metoden tar også utgangspunkt i at en omstilling og forandring er mulig, og «hjelp til selvhjelp» hvor det settes krav til pasienten å arbeide med seg selv.

Les mer om psykomotorisk fysioterapi

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en medisinfri behandling, og er en nyere kognitiv tilnærming med sitt utspring fra kognitiv terapi/kognitiv atferdsterapi. Fokuset er ikke å endre innholdet i tankene (som i kognitiv terapi), men å se på hvordan du forholder deg til negative tanker og hva som regulerer tankegangen din. Det handler om å lære seg å la tankene være, og stoppe tankeprosessene som settes i gang. Målet er å endre hvordan en responderer på tanke, ikke innholdet i dem.

Les mer om metakognitiv terapi

Nettbasert terapi

Snøhetta Terapi tilbyr nettbasert metakognitiv terapi for hele landet. Nettbasert terapi fungerer på samme måte som tradisjonell terapi hvor du som pasient hele tiden veiledes av terapeuten, men forskjellen er at behandlingen gjøres online der du har mulighet til å prate om din situasjon og arbeide med dine problemer gjennom videosamtale.

Les mer om nettbasert terapi