Symptomer

Du trenger ikke ha noen diagnose for å få psykomotorisk terapi eller metakognitiv terapi. Jeg brenner for å gi god terapi, og kunne bruke en metode tilpasset dine problemer og plager, slik at du skal få en skreddersydd behandling som fungerer for akkurat deg.

Psykomotorisk fysioterapi er aktuelt for deg med:

 • vondt i muskler og ledd
 • anspenthet i muskulatur
 • plager relatert til pust
 • vedvarende utmattelse
 • anspenthet eller uro
 • svimmelhet
 • hodepine
 • fibromyalgi
 • i en vanskelig livssituasjon (f.eks. på arbeid eller sosiale relasjoner)
 • søvnproblemer eller andre trøtthetstilstander
 • angst, depresjon eller spiseforstyrrelser
 • senfølger etter traume
 • diverse psykiske lidelser
 • som ønsker å forebygge at dine kroppslige plager blir vedvarende
 • som ønsker bedre kroppskontakt og kunnskap om egen kropp, og på denne måten kan forebygge muskel- og skjelettplager

Les mer om psykomotorisk fysioterapi

Metakognitiv terapi er aktuelt for deg med:

 • En rekke vanlige psykiske lidelser og problemer
 • Generalisert angst (GAD)
 • Sosial angst/sosial fobi
 • Depresjon
 • Posttraumatisk stresslidelse/traumer (PTSD)
 • Tvangstanker/tvangshandlinger (OCD)
 • Evig tankekjør
 • Mye grubling
 • Mye bekymringer og «overtenking»
 • Mye stress

Les mer om metakognitiv terapi