Om Snøhetta Terapi

Snøhetta Terapi drives av Kia. T. Randen, og har spesialisert seg på metakognitiv terapi (MKT) og psykomotorisk fysioterapi (PMF).

Fra å ha arbeidet med kognitiv terapi, har jeg nå gått over til metakognitiv terapi, da dette er en metode som har gitt raskere og bedre resultater. I metakognitiv terapi går man ikke inn på tankeinnholdet (som kan skape mer grubleri og mer bekymringer for pasienten), men trener heller på å gjenopprette en naturlig tankestrøm, og å kunne velge en annen respons på de negative tankene.

Belastninger over tid, kan sette sine spor i kroppen. Psykomotorisk fysioterapi bygger på erkjennelsen av sammenhengen mellom muskelspenninger, pust, følelser og tanker, og er en foretrukket metode ved livsbelastninger som fører til anspenthet og smerter.

Psykomotorisk fysioterapi og metakognitiv terapi

Jeg er opptatt av at det vi gjør i terapi, skal være forståelig, basert på solid forskning og gi resultater. Dette har ført til at jeg nå kan tilby en kroppslig tilnærming psykomotorisk fysioterapi eller en tilnærming med fokus på hvordan tankene påvirker hvordan vi har det i metakognitiv terapi.

Som terapeut brenner jeg for å gi god terapi tilpasset dine problemer og plager, slik at du skal få en skreddersydd behandling som fungerer for akkurat deg. Behandlingsforløpet er en tilnærming der vi sammen skal finne frem til hva som opprettholder vanskene du står i, og hvordan vi best kan gå frem for at du skal få en varig endring i livet ditt.

Du vil få tydelige tilbakemeldinger på hva du skal gjøre for å få det bedre, og vi undersøker hele tiden at vi beveger oss i rett retning med målene vi har satt sammen i fellesskap. Samtidig er det hele tiden viktig for meg at du kjenner deg komfortabel og godt ivaretatt.

Jeg har et sterkt ønske om at folk skal få gode tjenester der de bor, og det er viktig å påpeke at du ikke må ha noen diagnose for å få behandling her. Det er en glede for meg å kunne tilby psykomotorisk fysioterapi og metakognitiv terapi i Folldal og omegn, og nettbasert terapi i metakognitiv terapi for hele landet!

Ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende time. 


Terapeut Kia T. Randen ved Snøhetta Terapi

Terapeut Kia T. Randen

Jeg heter Kia, og min grunnutdanning har jeg som fysioterapeut fra Høgskulen i Bergen. Siden jeg ble ferdig utdannet, har jeg arbeidet med alle aldersgrupper, fra små barn til eldre mennesker, som strever med både fysiske og psykiske plager.

Les mer om terapeuten Kia